Hooldus

Selleks, et UPS kenasti töötaks...

... vajab ta regulaarselt hooldust, soovitavalt kord aastas või iga kahe aasta järel, sõltuvalt seadme töötingimustest ja temal lasuva vastutuse määrast.

 

Olulisemad aja jooksul tekkivad mured:

- kuluvad ja ummistuvad ventilaatorid, seetõttu vajavad nad regulaarselt kontrollimist, puhastamist ja avariid ennetavat vahetust. Kui ventilaator seiskub, kuumeneb UPS üle ja lülitub välja. Ventilaatorite soovitav vahetusintervall on ca. 40 000 töötundi,

- kuivavad ja väsivad suured elektrolüüt- ja filterkondensaatorid, mis heal juhul lõpeb mahtuvuse langusega ja UPSi tööreziimi halvenemisega, kehvemal juhul tekib kondensaatoris katkestus või lühis, mis tavaliselt lõpeb pauguga. Vaata ka meie pildigaleriid raskematest juhtumistest. Selleks, et nii ei juhtuks, tuleb hoolduse käigus kondensaatoreid mõõta ja vajadusel vahetada. Elektrolüütkondensaatorid vajavad ennetavat vahetust iga ~60 000 töötunni möödudes,

- akud on UPS süsteemi üks olulisemaid koostisosi ja vajavad seepärast regulaarset testimist ning treeningtsükleid. Akud vahetatakse enamasti siis, kui hoolduse käigus tehtavad testid viitavad akude mahtuvuse ja ühtlasi UPSi tugiaja olulisele langusele.Kõik UTU Powel hooldemehed on saanud hooldus- ja remonttöödeks vajaliku väljaõppe meie poolt tarnitavate UPSide valmistajatehaste koolitustel, ning on oma ala parimad asjatundjad. Igale tehase koolituse läbinule on omistatud vastav kutsealane sertifikaat.

 

Pakume UPS seadmetele:- müügijärgset hooldust lepingu alusel:

kokkulepitud ajavahemikel, üldjuhul kord aastas, kontrollime seadme korrasolekut valmistajatehase metoodika järgi, teeme vajalikud kontrollmõõtmised ja diagnostika, mõõdame akude parameetreid, vajadusel paigaldame uued ja viime ära vanad, samuti vahetame muud vahetust vajavad sõlmed,

- hooldus väljakutse alusel,

- hooldus 24/7 teenusena lepingulistele klientidel