Keskkonna kohustused

UTU Powel OÜ on registreeritud probleemtoodete registris, reg.nr.PRO110077.
UTU Powel OÜ-l on sõlmitud lepingud järgmiste koostööpartneritega:
Epler & Lorenz AS, Tallinna Jäätmekeskus, Ekovir OÜ. Tootjavastutusorganisatsioon OÜ.