ROHS

Direktiiv ohtlike jäätmete piiramiseks (Restriction of Hazardous Substances Directive) 2002/95/EC, RoHS, võeti Euroopa Liidus kasutusele 2003 aasta veebruaris.

RoHS direktiiv jõustus 1. juulil 2006 ja on kohustuslik täita igas liikmesriigis. Direktiiv piirab( mõnede eranditega) kuue ohtliku materjali kasutamist erinevate elektri- ja elektroonikaseadmete tootmises. RoHs on seotud ka Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätme direktiiviga(WEEE) 2002/96/EC, mis reguleerib elektrooniliste seadmete kogumist, taaskasutamist ja ümbertöötlemist. Direktiivide eesmärgiks on vähendada ohtlikke e-jäätmete hulka.

RoHS-i on sageli nimetatud ka "pliivabaks direktiiviks", kuigi see piirab kuue aine kasutamist:

  1. Plii (Pb)
  2. Elavhõbe (Hg)
  3. Kaadmium (Cd)
  4. Kuuevalentne kroom (Cr6+)
  5. Polübromobifenüülid (PBB)
  6. Polübromodifenüüleeter (PBDE)

 

UTU kohustused

Teatame et tooted, mida UTU esindab ja turustab ei sisalda ohtlikke aineid, mis vajavad eraldi registreerimist. RoHS deklaratsiooni vajadusel, võtke ühendust meie kontoriga.